www.EhlibeytKutuphanesi.com

Fâtiha Sûresi'nin Tefsiri

Allâme Muhammed Hüseyin TABATABAİ

www.NehculBelaga.net

 

 

Fâtiha Sûresi ( 1-7. Ayetler)

 

|   1-5   |   6-7   |  

 

 Bakara Sûresi  ( 1-182. Ayetler)

 

1-5  |   6-7  |  8-20  |   21-25  |  26-27 | 28-29 | 30-33 | 34 | 35-39 | 40-44 | 45-46 | 47-48 | 49-61 | 62 | 63-74 | 75-82 | 83-88 | 89-93 |

| 94-99 | 100-101 | 102-103 | 104-105 | 106-107 | 108-115 | 116-117 | 118-119 | 120-123 | 124 | 125-129 | 130-134 | 135-141 |

| 142-151 | 152 | 153-157 | 158 | 159-162 | 163-167 | 168-171 | 172-176 | 177 | 178-179 | 180-182 |


Yukarı çıkmak için ÜÇGEN  ( ) lere tıklayın

 

 FÂTİHA SÛRESİ

 

  1-5. Ayetler...........................................................................................52

AYETİN AÇIKLAMASI ..........................................................................52

(A-1)- "Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.............................................52

(A-2)- "Hamd, âlemlerin Rabbi Allah'a özgüdür...........................................57

(A-3)- "O, Rahmandır, Rahimdir.................................................................60

(A-4)- "Din (karşılık) gününün sahibidir......................................................61

 

      FELSEFÎ BİR ARAŞTIRMA....................................................................64

 

(A-5)- "Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.................65

 

   AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI .............................62

   Besmele Fatiha'dan bir ayettir....işte deliller.................................................62

  

 


 

   Fâtiha Sûresi 6-7................................................................................70

AYETLERİN AÇIKLAMASI .................................................................70

(A-6-7)-Bizi doğru yola hidayet et. Kendilerine nimet verdiğin....................70

 

İnsanlar tuttukları yol itibariyle üç grupturlar..............................................71

Sırat-ı müstakîm ne demektir....................................................................76

"Sırat-ı müstakîm" kavramının anlamına ilişkin özet çıkarımlar....................77

 

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI ...........................83

Kaç türlü ibadet vardır..............................................................................83

İnsanlar ne için ibadet ederler....................................................................83

"Fatiha'nın yarısı benim ve yarısı da kulumundur.".....................................85

      HADİSLER IŞIĞINDA "SIRAT-I MÜSTAKÎM"İN AÇIKLAMASI......88

      "Her ayetin bir zahiri, bir de batını vardır..."..............................................88

 


 

  BAKARA SÛRESİ  ( 1-182. Ayetler)

 

  Bakara Sûresi / 1-5 ...............................................................................93

AYETLERİN AÇIKLAMASI ...................................................................94

(A-1)- Elif, Lâm, Mîm................................................................................95

(A-2-3)- Bu, o kitaptır ki kendisinde hiç şüphe yoktur; muttakiler..................95

(A-4)- Sana indirilene ve senden önce indirilenlere iman ederler....................98

(A-5)- Onlar, Rablerinden bir hidayet üzeredirler ve kurtuluşa erenler............98

 

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI .............................99

 

     "Onlar, gaybe iman ederler." Burda kimler kastediliyor..................................99

      FELSEFÎ BİR ARAŞTIRMA....................................................................99

      BİR BAŞKA FELSEFÎ ARAŞTIRMA.....................................................102

 


 

      Bakara Sûresi / 6-7 ...............................................................................106

      AYETLERİN AÇIKLAMASI ..................................................................106

      (A-6)- Hiç kuşkusuz, şu kâfirleri uyarsan da, uyarmasan da, onlar.................106

      (A-7)- Allah, onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir, gözlerinde........107

     

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI .............................107

Allah'ın kitabında beş çeşit küfürden söz edilir.............................................107