www.EhlibeytKutuphanesi.com

 Mizân Tefsiri, Cilt 5

Allâme Muhammed Hüseyin TABATABAİ

www.NehculBelaga.net

İÇİNDEKİLER


     Nisâ Sûresi  ( 77-176. Ayetler)

 

77-80  |   81-84  |    85-91   |   92-94  |   95-100   |   101-104   |  105-126   |   127-134  |   135   |   136-147   |   148-149   |   150-152   |   153-169  |  170-175  |   176 |


     Mâide Sûresi ( 1-54. Ayetler)

 

|   1-3   |    4-5    |      6-7    |     8-14    |     15-19     |    20-26   |     27-32   |       33-40    |     41-50     |   51-54   |


Yukarı çıkmak için ÜÇGEN  ( ) lere tıklayın

 

 NİSÂ SÛRESİNİN DEVAMI

 

  77-80.Ayetler...................................................................................................5

 AYETLERİN AÇIKLAMASI ............................................................................5

(A-77)- "Kendilerine, elinizi savaştan çekin, namaz kılın ve zekât.............................6

(A-78)- "Nerede olursanız olun, ölüm size ulaşır; hatta isterseniz..............................8

(A-79)- "Sana gelen iyilik Allah'tandır. Başına gelen kötülük ise...............................11

(A-80)- "Kim Peygambere itaat ederse, Allah'a itaat etmiş olur................................12

 

     İYİLİK VE KÖTÜLÜKLERİN ALLAH'TAN OLMASI NE  ANLAM İFADE

     EDER?.............................................................................................................12

 

    AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI......................................23

 

 

 


 

  81-84. Ayetler.............................................................................................27

AYETLERİN AÇIKLAMASI ........................................................................27

(A-81)- "Baş üstüne" derler; ama yanından ayrılınca onlardan bir........................28

(A-82)- "Hâlâ Kur'ân (ayetleri) üzerinde durup düşünmüyorlar mı?.......................29

(A-83)- "Onlara güven veya korkuya dair bir haber gelince, hemen.......................32

(A-84)- "Artık Allah yolunda savaş. Sen ancak kendinden....................................41

 

    AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI...................................42

 

 


 

  85-91. Ayetler............................................................................................47

AYETLERİN AÇIKLAMASI .......................................................................48

(A-85)- "Kim iyi bir şefaatte bulunursa, onun o şefaat........................................48

(A-86)- "Size bir selâm verildiği zaman, ondan daha güzeli ile selâm..................49

(A-87)- "Allah'tır ki Ondan başka ilâh (tapacak) yoktur. Geleceğinde..................49

(A-88)- "Size ne oldu da münafıklar hakkında iki gruba ayrıldınız?!...................50

(A-89)- "Onlar, sizin de kendileri gibi inkâr etmenizi istediler ki, onlarla............50

(A-90)- "Ancak sizinle kendileri arasında antlaşma bulunan bir topluma.............51

(A-91)- "Hem sizden, hem de kendi toplumlarından emin olmak isteyen.............51

 

    SELÂMIN ANLAMI ÜZERİNE.................................................................. 52   

 

   AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI...................................55

 


 

  92-94.Ayetler.............................................................................................65

AYETLERİN AÇIKLAMASI .......................................................................66

(A-92)- "Yanlışlıkla olması dışında, bir müminin bir mümini öldürmesi...............66

(A-93)- "Kim bir mümini kasten öldürürse cezası, içinde ebediyen......................68

(A-94)- "Ey inananlar! Allah yolunda savaşa çıktığınız zaman iyi araştırın...........69

 

    AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI...................................71

 

 


 

   95-100.Ayetler.............................................................................................77

AYETLERİN AÇIKLAMASI .........................................................................78

(A-95)- "Müminlerden -özür sahibi olanlar dışında- (savaşa katılmayıp)................78

(A-96)- "Kendi katından dereceler, bağışlama ve rahmet vermiştir........................83

(A-97)- "Melekler, nefislerine zulmedenlerin canlarını alırken; "Ne.......................83

(A-98)- "Ancak erkekler, kadınlar ve çocuklardan (gerçekten) âciz.......................86

(A-99)- "İşte bunları, umulur ki Allah affeder; Allah çok affedici ve.....................90

(A-100)- "Allah yolunda hicret eden kimse, yeryüzünde gidecek birçok................90

 

    MUSTAZAFLIK ÜZERINE............................................................................87

    AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI....................................94

 

 


 

   101-104.Ayetler........................................................................................105

 AYETLERİN AÇIKLAMASI ......................................................................105

(A-101)- "Yeryüzünde yolculuk ettiğiniz zaman, kâfirlerin size bir......................105

(A-102)- "(Ey Muhammed!) Sen içlerinde bulunup da onlara namaz....................107

(A-103)- "Namazı kıldıktan sonra ayakta iken, otururken ve yanınız....................108

(A-104)- "(Düşmanınız olan) topluluğu takip etmede gevşeklik göstermeyin........110

 

    AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI..................................110

 

     Korku Namazı..............................................................................................111

     Yolcu ( Seferi ) Namazı.................................................................................113

     Namazların Cem edilmesi (Öğle ile İkindi ve Akşam ile Yatsı namzalarının

     birleştirilerek kılınması)................................................................................116

 


 

   105-126. Ayetler.......................................................................................119

AYETLERİN AÇIKLAMASI .......................................................................123

(A-105)- "Allah'ın sana gösterdiği şekilde insanlar arasında hükmedesin...............123

(A-106)- "Ve Allah'tan mağfiret iste. Şüphesiz Allah, çok bağışlayıcı...................125

(A-107)- "Kendilerine hainlik edenlerden yana uğraşmaya kalkma........................127

(A-108)- "İnsanlardan gizleniyorlar (utanıyorlar) da Allah'tan..............................129

(A-109)- "Haydi siz dünya hayatında onlara taraf çıkıp savundunuz.....................130

(A-110)- "Kim de bir kötülük yapar yahut nefsine zulmeder de sonra...................130

(A-111)- "Kim bir günah kazanırsa, onu ancak kendi aleyhine kazanmış..............131

(A-112)- "Kim bir hata veya günah işler de sonra onu bir suçsuzun......................132

(A-113)- "Allah'ın sana lütuf ve rahmeti olmasaydı, onlardan bir.........................134

(A-114)- "Onların fısıldaşmalarının birçoğunda hayır yoktur. Yalnız....................139

(A-115)- "Kim de kendisine doğru yol belli olduktan sonra Peygambere...............141

(A-116)- "Çünkü Allah, kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz..........................142

(A-117)- "Onlar Allah'ın dışında etkileri olmayan edilgen tanrılardan...................143

(A-118)- "Allah onu lânetlemiş, o da demişti ki: "Elbette senin............................145

(A-119)- "Onları mutlaka saptıracağım, muhakkak onları boş kuruntulara............145

(A-120)- "(Şeytan) onlara söz verir ve onları ümitlendirir; hâlbuki.......................147

(A-121-122)- "İşte onların varacağı yer cehennemdir; ondan kaçıp kurtulacak......147

(A-123)- "(İş) ne sizin kuruntularınızla, ne de Ehlikitab'ın kuruntularıyla..............148

(A-124)- "Erkek olsun, kadın olsun, her kim de mümin olarak birtakım...............150

(A-125-126)- "İyilik yaparak kendini Allah'a teslim eden ve İbrahim'in...............152

 

    Masumiyetin Anlamı Üzerine.........................................................................135

    Fısıldaşarak Konuşmak..................................................................................139

    Şeytanın Vesveseleri......................................................................................147

    Ödül olarak cenneti kazanmanın şartı..............................................................151

    Kâfirlerin Amelleri ne olacak.........................................................................151

    Kadın ve Erkeğin amelleri eşit midir...............................................................152

 

   AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI..................................154

 

   Gıybet nedir...................................................................................................160

   Mü'minin dünyada çektiği sıkıntıların hikmeti nedir..........................................165

  "Kim de... müminlerin yolundan başka bir yola uyarsa.......................................162